Kontakt

"Jeśli chcesz zbudować statek, nie każ ludziom chodzić do lasu po drewno, ale naucz ich tęsknić za bezkresnym morzem." Antoine de Saint-Exupéry

Moja praca to pasja, którą wykonuję z pełnym zaangażowaniem. Wychodzenie naprzeciw potrzebom odbiorcy, podążając ku celom stawionym z Klientem, daje mi radość, szczególnie gdy odbiorca ma poczucie samorozwoju i satysfakcji. Z wykształcenia i zamiłowania jestem pedagogiem, podążającym za ludźmi. Każdego dnia z ciekawością odkrywam nowe możliwości ludzi, mechanizmy funkcjonowania, magię tworzoną w życiu dzięki emocjom, myśleniu, byciu... Jestem absolwentką PWSZ w Wałbrzychu na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z plastyką (licencjat), kontynuując studia na Uniwersytecie Zielonogórskim (magister) na kierunku resocjalizacji i profilaktyce niedostosowania społecznego, pogłębianie wiedzy podparłam na studiach podyplomowych z arteterapii, coaching, kończąc różnorodne kursy zdobywałam kolejne narzędzia do pracy. Doświadczenia zdobywane przez lata pracy w charakterze nauczyciela, pedagoga, trenera osobistego kompetencji życiowych, czy pracownika socjalnego, stały się dodatkowym źródłem wiedzy do podejmowania nowych wyzwań. Obecnie głownie zajmuję się przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń, edukacją osób dorosłych. Współpracując z takimi firmami jak: BIB. Krzysztof Bochenek. Szkolenia i Doradztwo w Świebodzicach, BRAS. Robert Jaworski w Wałbrzychu, Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu czy firmą Centrum Szkolenia i Psychoterapii Caterina, wciąż wzbogacam swój warsztat pracy. Podejmuję się działań opartych na rozpoznaniu potrzeb Klienta i tylko takich, na których się znam. Taka postawa wobec wyzwań zawodowych zapewnia Klientowi satysfakcję z efektów i nie naraża na zbędne koszty.